دریافت فایل پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم

این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته انسان و محیط زیست می باشد این پاورپوینت در 109 اسلاید و پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم|2153826|daryanakhoda|
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته انسان و محیط زیست می باشد این پاورپوینت در 109 اسلاید و قابل ویرایش می باشد قسمت هایی از متن:

علل وابستگی زیاد کشاورزی به آبیاری :

همچنان که دربخش های قبل دیدیم، بارش در بسیاری از نقاط کشور ما به اندازه کافی نیست. علاوه بر این، بخش عمده همین بارش ها نیز در فصول مورد نیاز برای کشاورزی اتفاق نمی افتد و به همین علت،کشاورزی در ایران عمدتاً وابسته به آبیاری است. کشورما بیشترین وسعت زمین تحت کشاورزی با آبیاری را به خود اختصاص داده است؛ همچنین بیشترین مصرف آب در ایران در بخش کشاورزی صورت می پذیرد.

اهمیت بهینه سازی مصرف آب دربخش کشاورزی:

حال می توان با در نظر گرفتن اینکه حجم بزرگی از آب در بخش کشاورزی استفاده می شود، به اهمیت بهینه سازی مصرف آب در این بخش، پی برد و به همین دلیل است که اجرای صحیح و اصولی روش های آبیاری، از اولویت بالایی برخوردار می باشد.

آیا شیوه های نوین آبیاری برای همه مناطق کشورمناسب است؟

در این باره بایدتوجه داشت که لزوماً روش های نوین آبیاری، نظیر آبیاری های تحت فشار، برای همه مناطق کشور مناسب نیست. برخی مواقع، روش های سنتی آبیاری در صورتی که به صورت علمی اجرا شوند، می توانند بهتر باشند.

معیارهای اصلی انتخاب شیوه های انتخاب آبیاری:

شیوه های مختلف آبیاری براساس شرایط آب و هوایی، نوع کشت و … باید انتخاب شوند.

چرا مصرف آب یک کشوربسیاربیش تراز آبی است که درخانه مصرف می شود؟

افزون بر آبی که روزانه می نوشیم و نوشیدن برای ادامه زندگی ما ضروری است؛ اغلب فعالیت های ما به آب وابسته است. به طور کلی، آب مورد نیازدر هر منطقه، دربخش های کشاورزی، آشامیدنی و فعالیت های صنعتی و خدماتی به مصرف می رسد.

افزون بر مصارف خانگی آب، مصارف دیگری نیز وجود دارد. حتماً به آب هایی که برای مصارف زمین های کشاورزی، فرایندهای صنعتی، مصارف عمومی مانند آب پاشی و شست وشوی خیابان ها، آبیاری درختان و ... استفاده می شوند، توجه کرده اید.

به همین دلیل مصرف آب یک کشور، بسیار بیشتر از آبی است که در خانه مصرف می شود.

با توجه به اینکه حدود ۷۱درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده است، چرا ما نمی توانیم از تمام این آب به راحتی استفاده کنیم؟

چه میزان از این آب قابل استفاده است؟

توزیع غیریکنواخت منابع آب شیرین در جهان و افزایش شدید جمعیت در برخی مناطق، تأمین آب را برای این کشورها دشوارتر کرده است.

منابع آب زمین افزایش نمی یابد؛ درحالیکه در صد سال گذشته جمعیت جهان سه برابر و مصرف سرانه آب به ازای هرفرد، چهار برابر شده است.

با توجه به افزایش جمعیت جهان 9میلیارد نفر در سال 2050آیا مقدار آب موجود کافی است؟

وضعیت کشور ما از نظر دسترسی به منابع آب چگونه است؟

1-ایران از نظر جغرافیایی در بخش بیابانی و نیمه بیابانی جهان قرار گرفته و از کل مساحت آن تنها ۱5دصد آن از پوشش گیاهی مناسب برخورداراست.

2- بیش از 85درصد کشور ما جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود.

3-از سوی دیگر و با توجه به نوع آب و هوای ایران، از مجموع بارش ها فقط بخش اندکی از آن قابل استفاده است.

4-ایران در منطقه بیابانی و نیمه بیابانی قرار گرفته و بیش ترین وسعت ناحیه آب و هوایی ایران نیز گرم و خشک است.

5-توزیع غیریکنواخت منابع آب در ایران.

بخش دیگری که به طور جدی نیاز به آب دارد، صنعت است. صنایع مختلف در فرایند تولید کالای خود به آب نیاز دارند.

چرا دسترسی به آب درمکان یابی صنایع فولاد یک ضرورت مهم می باشد؟

برخی از صنایع نظیر صنایع فولاد عموماًبه آب زیادی نیاز دارند و به همین دلیل است که در تعیین مکان مربوط به احداث این دست صنایع، توجه به دسترسی مناسب به منابع آبی، یک ضرورت مهم به شمار می رود.

عوامل مهم درمکان یابی صنایع سنگین:

توجه به محدودیت آب در ایران،

توجه به شرایط محیط زیستی و....درمکان یابی صنایع