دریافت فایل جدول رده بندی تیم های فیفا و قوانين حاکم بر محاسبات امتياز

تاريخچه FIFA World Ranking در سال 1993 فيفا با کمک کمپاني کوکاکولا پيشنهاد روشي براي مقايسه تيم هاي فوتبال (Ranking) را ارائه کردند. در اين روش اين امکان وجود دجدول رده بندی تیم های فیفا و قوانين حاکم بر محاسبات امتياز|30014896|daryanakhoda|جدول رده بندی تیم های فیفا و قوانين حاکم بر محاسبات امتياز
مشخصات فایل مورد نظر در مورد جدول رده بندی تیم های فیفا و قوانين حاکم بر محاسبات امتياز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تاريخچه

FIFA World Ranking

در سال 1993 فيفا با کمک کمپاني کوکاکولا پيشنهاد روشي براي مقايسه تيم هاي فوتبال (Ranking) را ارائه کردند. در اين روش اين امکان وجود داشت که بتوان بر اساس بازي هاي بين المللي تيمهاي فوتبال مقايسه اي بين آنها انجام شود و امتيازي به هريک داده شود.پس از گذشت چند سال اين روش محاسباتي توانست ثابت کند که روش قابل قبولي براي مقايسه قدرت تيم هاي فوتبال مي باشد و مي توان به آن استناد کرد. در طول مدت زماني که از اين فرمول Ranking استفاده شده است تغييراتي هم در آن اعمال شده که بر کيفيت مقايسه و بدست آوردن نتيجه درستتر از آن افزوده شده است که در اين مطلب به آن خواهيم پرداخت.