دریافت فایل بررسي پديده كودك آزاري، اثرات، علل و انواع آن و مروری بر حقوق کودکان

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 234 فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ....................................................................................................بررسي پديده كودك آزاري، اثرات، علل و انواع آن و مروری بر حقوق کودکان|30020765|daryanakhoda|بررسي پديده كودك آزاري, اثرات, علل و انواع آن و مروری بر حقوق کودکان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسي پديده كودك آزاري، اثرات، علل و انواع آن و مروری بر حقوق کودکان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 234

فهرست مطالبفصل اول:مقدمه ......................................................................................................................................بيان مسأله ...............................................................................................................................هدف پژوهش ........................................................................................................................ضرورت اهميت پژوهش ....................................................................................................فصل دوم:تعريف ها ................................................................................................................................روش‌هاي اعمال خشونت ................................................................................................تاريخچه ................................................................................................................................انواع سوء رفتار ...................................................................................................................چرا والدين فرزندان خود را كتك مي زنند .................................................................والدين آسيب رسان ...........................................................................................................تظاهرات باليني كودك كتك خورده ..............................................................................جدول علائم و نشانه هاي رفتاري و كلامي كودك تحت آزار جسمي ...............اثرات رواني كودك آزاري جسمي ................................................................................اثرات بدني كودك آزاري جسمي .................................................................................جدول علائم و نشانه هاي آزار جسمي در كودك ....................................................گزارش از يك مورد سوء رفتار جسمي .......................................................................تشخيص كودك آزار جسمي ..........................................................................................شيوع كودك آزاري جسمي در ايران ............................................................................كودك آزاري جنسي ..........................................................................................................انواع آزار جنسي .................................................................................................................جنس كودكان قرباني سوء رفتارهاي جنسي ...............................................................سن كودكان قرباني سوء استفاده جنسي .......................................................................نوع تجاوز ............................................................................................................................تعداد دفعات تجاوز ...........................................................................................................چه كساني كودكان را مورد سوء استفاده جنسي قرار مي دهند؟ ...........................اختلالات رواني آزارگران جنسي ...................................................................................رازداري در كودكان قرباني سوء استفاده جنسي .........................................................حربه هايي كه سوء استفاده كنندگان از كودك به كار مي برند ..............................نشانه هاي باليني سوء رفتار جنسي ...............................................................................عوامل تشديد واكنش ها ..................................................................................................جدول علائم و نشانه هاي كودك آزاري جنسي ........................................................گستره و شيوع آزار جنسي ..............................................................................................غفلت و مسامحه ................................................................................................................مصاديق غفلت ....................................................................................................................نشانه هاي سوء رفتار ناشي از غفلت ............................................................................خصوصيات بارز غفلت فيزيكي .....................................................................................نشانه هاي رواني غفلت و مسامحه ...............................................................................كودك آزاري عاطفي .........................................................................................................اثرات كودك آزاري عاطفي .............................................................................................جدول علايم و عوارض سوء رفتار با كودكان ...........................................................علل و زمينه هاي كودك آزاري ......................................................................................عوامل محيطي، اجتماعي و فرهنگي ..............................................................................كودكان شبانه روزي ..........................................................................................................تفاوت محيط شبانه روزي و خانواده ............................................................................كودكان جنگ ......................................................................................................................كودك آزاري ناشي از آداب، رسوم و نگرش هاي مذهبي و فرهنگي .................كودك آزاري ناشي از نظام آموزشي .............................................................................كودك آزاري در قالب تجارت اعضاي بدن و فروش كودكان ...............................كودك آزاري ناشي از فقر و نظام اقتصادي جامعه و دولت ....................................كودكان خياباني ...................................................................................................................آمار كودكان خياباني در ايران ..........................................................................................كودكان كار ..........................................................................................................................كار استثمارگرانه به چه معناست ....................................................................................كودك، فقر، كار، آموزش .................................................................................................آمار كودكان و كارگر در جهان .......................................................................................كار كودكان در ايران ..........................................................................................................شكل هاي كار كودكان ......................................................................................................وضعيت اشتغال كودكان در ايران ...................................................................................علل عمدة كار كودكان ...................................................................................................كار كودكان و بزه‌كاري ...................................................................................................وجود قوانيني مبني بر مجاز شمردن تنبيه بدني ......................................................خصوصيات كودك آزار ديده، والدين و خانواده هاي آزارگر .............................درمان ..................................................................................................................................رويكردهاي نظري در ارتباط با كودك آزاري ..........................................................حقوق كودكان ..................................................................................................................پيگيري كنوانسيون حقوق كودك در كشورهاي خارجي ......................................كنوانسيون حقوق كودك در ايران ...............................................................................حقوق كودكان در ايران ..................................................................................................حقوق كودك در مجلس ................................................................................................فصل سوم:روش پژوهش ..................................................................................................................نوع پژوهش ......................................................................................................................سؤال‌پژوهش ....................................................................................................................جامعه پژوهش .................................................................................................................نمونه پژوهش و ويژگي هاي آن .................................................................................ابزار پژوهش .....................................................................................................................معرفي پرسش‌نامه ............................................................................................................نمره گذاري آزمون ..........................................................................................................روش آماري ......................................................................................................................فصل چهارم:بررسي دلايل اثبات يا رد فرضيه .................................................................................جدول .................................................................................................................................فصل پنجم:تبيين فرضيه ......................................................................................................................پيشنهادها ...........................................................................................................................محدوديت ها ....................................................................................................................منابع ....................................................................................................................................

مقدمه:مراقبت براي رشد اوليه و تكامل كودكان خردسال، راه‌گشاي زندگي آنان در آموزش، خوداتكايي و زندگي مستقل در آينده است. كودك در هنگام تولد موجود ناتواني است كه براي طي كردن مسير زندگي مستقل نياز مبرمي به زندگي خانوادگي دارد به‌طوري‌كه اگر اين حمايت خصوصاً در سال‌هاي اوليه زندگي خدشه دار شود ادامه زندگي سالم كودك با مخاطره بسيار جدي مواجه مي‌شود. در اين دوران حساس، كودك زندگي مستقل، توجه به ديگران، رعايت حق و حقوق ساير افراد، نظم و انظباط و ... را در محيط پويا و صميمي خانوادگي فرا مي گيرد. فرآيند رشد و تحول كودك تابع تأثير متقابل عوامل زيستي، رواني و اجتماعي است و خانواده نقش بسيار مهم و اساسي را در اين زمينه ايفا مي كند.كودك براي رشد و تحول نياز به فراهم شدن محيط مساعد دارد، محيطي كه كليد اصلي آن “ مراقبت والدين” است. مراقبت يعني درك كردن، شناختن، دوست داشتن، پذيرفتن، تحريك انگيزه هاي كودك، تأمين نيازهاي تغذيه اي و پوشاك و حفاظت از كودك در برابر بيماريها و در يك كلام انتظار مناسب از توانائي‌هاي كودك داشتن است.والدين بايد بتوانند نيازهاي فزاينده كودك را دريافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. ميزان وابستگي و علاقه دو طرفه بين والدين و كودك، توانائي او را براي يادگيري و دانستن مطالب جديد افزايش مي دهد. در حالي كه بدرفتاري با كودك و عدم توجه به نيازهاي او مي تواند باعث ايجاد اختلالات رواني مانند پرخاشگري در بزرگسالي شود. (موسوي و همكاران، 1380).كودك در ابتداي تولد كاملا وابسته و ناتوان است. او براي بقاي خود نيازمند است كه به محيط خود اطمينان داشته باشد و احساس امنيت كندو احساس امنيت مهمترين سنگ بناي شخصيت آدمي است. در اولين مرحله رشد ، درگيري و مبارزه ميان امنيت خاطر و احساس ناامني، مهمترين مسأله اي است كه كودك با آن روبروست. او هميشه به طور فطري در جستجوي آرامش است.هنگامي‌كه در محيط رشد هيجان، ترس، بي توجهي و بدرفتاري و ناراحتي‌هايي مانند آن باشد، كودك با تجربه هايي روبرو مي شود كه نتيجه اش احساس ناامني و عدم اعتماد است. اما محيطي كه سلامت جسمي و تغذيه اي كافي و به كار گيري حواس و حركات و احساس آرامش طفل را فراهم كند، باعث ايجاد امنيت و حس اعتماد در كودك مي شود.اهميت مادر براي كودك در رفع نيازهاي او خلاصه نمي شود: بلكه همه احساس امنيت كودك وابسته به وجود مادر است. اولين احساس رضايت در نتيجه مكيدن حاصل مي شود. شير دادن مادر، پيوندي عميق بين كودك و مادر به وجود مي آورد و موجب رضايت خاطر مادر و احساس امنيت و رضايت كودك مي شود.مطابق تحقيقات ولف واشپيتز، در صورتي كه كودك به طور مستمر عشق و علاقه مادر را دريافت نكند. حتي واكنش‌هاي بسيار طبيعي عاطفي نيز به موقع بروز نمي كند. براي مثال در فاصله سني سه تا شش ماهگي واكنش طبيعي خنده در كودك ديده مي شود، اما اگر فعاليت‌هاي مادرانه ناكافي باشد اين واكنش طبيعي بروز نمي كند.تحقيقات مارگارت ريبل نشان مي دهد كه واكنش كودكان نسبت به توجه ناكافي مادر، به صورت پريدگي رنگ و از دست دادن شادابي طبيعي، عدم تنفس طبيعي و حتي ناراحتي هاي معده و روده كه منجر به اسهال و استفراغ در كودك مي شود، ظاهر مي گردد.با توجه به اين تحقيقات، كودك بايد در يك دوره طولاني، محبت مادرانه كافي و با ثبات را تجربه كند و تظاهر به رفتار مادرانه كافي نيست. كودك نياز به دريافت محبت واقعي و عميق مادر يا جانشين مادر دارد تا بتواند مراحل رشد را به‌طور طبيعي طي كند يا عشق و علاقه خود را به او ابراز كند.طرد كودك و عدم توجه به او براي كودك بسيار خطرناك و دردناك است. عدم توجه مادر به كودك مي تواند اختلالات مختلف رواني براي كودك به بار آورد. از همان ابتدا مشاهده مي شود كه كودك نسبت به ناراحتي و عصبانيت واكنش نشان مي دهد. گاه به شدت گريه مي كند، عصباني مي شود و شير نمي خورد. روابط اوليه كودك و مادر اهميت فوق العاده اي در چگونگي اجتماعي شدن و رشد شخصيت او دارد.عدم توجه به كودك نيز سبب طرد شدن كودك مي شود. در نتيجه او به هيچ وجه نسبت به محيطي كه در آن زندگي مي كند احساس امنيت نمي كند. چنين كودكاني معمولاً مشوش و مضطربند و ناسازگاري‌هاي رفتاري نشان مي دهند. (سيف و همكاران 1380) . لذا قرار گرفتن كودك در يك محيط خانوادگي پر استرس و يا در معرض خطر آزار و اذيت بودن مي تواند مانع رشد جسمي و فكري كودك گردد.كودكان تحت آزار در كسب مهارت‌هاي بنيادي در دامان خانواده دچار مشكل مي شوند، مهارت‌هاي اصلي فكر كردن را به دست نمي آورند، اعتماد به نفس ضعيفي خواهند داشت و رشد اجتماعي پيدا نمي كنند و نهايتاً در بزرگسالي ممكن است نقش مثبت و مؤثر در اجتماع نداشته باشند.كودك بايد آزادي عمل داشته باشد زيرا آزادي عمل موجب تقويت حس استقلال و ايجاد اعتماد به نفس در كودك مي گردد. ولي آزادي بايد تا آنجا باشد كه كودك از آن سوء استفاده ننمايد و موجب آزار ديگران و صدمه به خود نگردد. كودكي كه احساس كمبود محبت از سوي والدين مي كند تمامي توان خود را به كار مي گيرد تا با جلب محبت ديگران آن را جبران نمايد.(موسوي و همكاران، 1380)

بيان مسئله:آزار و اذيت كودكان هموراه در طول تاريخ، به اشكال مختلف وجود داشته است. به عبارتي كودكان كه جزء يكي از آسيب پذيرترين اقشار اجتماعي هستند و هميشه در معرض تعرض افراد گوناگون- خواه در خانواده يا اجتماع- قرار مي گرفته‌اند.پديده كودك‌آزاري ناشي از علل گوناگوني چون ناآگاهي و ناآشنايي افراد نسبت به حقوق كودك، فقر، اعتياد، طلاق، مشكلات رواني آزارگران كودك ، مشكلات خانوادگي و بيماري‌هاي مزمن و غير قابل درمان در كودكان است.كودك آزري طيف گسترده اي دارد و در جوامع مختلف داراي شدت و ضعف است. در مجموع كودك آزاري به طرق مختلف از جمله كار و استثمار كودكان، ايذاي كودكان توسط والدين خود يا ناپدري، نامادري، نابرادري و ناخواهري، تجاوز جنسي به كودكان، تبعيض در خانواده به صورت تبعيض بين دو جنس يا تبعيض بين فرزندان از يك جنس، نظام آموزشي ناكارآمد و ... ظهور مي يابد.

هدف پژوهشهدف كلي اين پژوهش بررسي پديده كودك آزاري، علل و انواع آن مي باشد.به نظر مي رسد با پرداختن به مسئله كودك آزاري، بتوان راه‌كارهايي براي پيش‌گيري از كودك آزاري، شناخت كودكان و خانواده در معرض خطر را پيشنهاد كرد. تا شايد از اين طريق بتوان خدماتي را به قربانيان اين پديده ارائه داد.

ضرورت و اهميت پژوهشكودك آزاري يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه به علت ويژگي‌‌هاي تأثيرگذار آن، نياز به بررسي و برنامه ريزي مناسب به منظور پيش‌گيري و كمك به رفع يا كاهش آن به شدت احساس مي شود. پاسخ به اين نياز به عنوان يكي از ضروريات رشد و پرورش نسلي سالم و شاداب و به تبع آن جامعه اي توانمند و توسعه يافته است.متأسفانه در جامعه ما مسئله “كودك آزاري” داراي سابقه اي طولاني است و به تدريج نيز شدت مي يابد اين موضوع ضرورت طرح و توجه به مشكل، چاره انديشي و تدبير براي مواجهه با آن را اجتناب ناپذير مي كند.با در نظر گرفتن ويژگي ‌هاي كودك آزاري در كشور ما از قبيل گسترش و پيچيده بودن علل اين مسأله، همچنين به دليل آثار زيان بار اين پديده و كبود آمار و ارقام در اين زمينه و دست آخر وجود نداشتن يك سازمان براي اطلاع رساني موارد كودك آزاري، هر اقدامي كه در راه شناخت و كاهش كودك آزاري انجام گيرد، گامي در جهت كمك به حفظ سلامت و امنيت كودكان جامعه است.

تعريف ها:پيمان نامه حقوق كودك از حق سلامت جسم و شخصيت كودكان حمايت مي كند و دولتها را به حمايت از كودكان در برابر خشونت‌هاي جسمي و رواني، بهره كشي جنسي، بدرفتاري، تنبيهات غير انساني و توهين آميز و ساير انواع سوء استفاده از كودكان متعهد مي كند.صدماتي كه به كودكان آزار ديده وارد مي شود سالانه موجب مرگ تعداد زيادي كودك در جهان مي شود. همچنين بسياري از كودكان آزار ديده در آينده دچار اختلالات رواني خواهند شد و عده اي نيز به دليل صدمات فيزيكي دچار ضعف و ناتواني و معلوليت مي شوند.كودك :طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني:كودك ، هر انسان كمتر از 18 سال است مگر اين‌كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك، سن قانوني كمتر تعيين شده باشد. (موسوي و همكاران،1380) طبق قوانين ايران، صغير يا كودك كسي است كه بالغ و رشيد نشده است.