دریافت فایل نمودارهای UML

3 صفحه ورد نمودار "کلاس" یکی از مهمترین نمودارهای UML است . برای توسعه دهندگان نرم افزار (Software Developers ) نمودار کلاس پرکاربردترین و مفیدترین نمودار است .نمودارهای UML|309970|daryanakhoda|نمودارهای UML
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نمودارهای UML آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

3 صفحه ورد
نمودار "کلاس" یکی از مهمترین نمودارهای UML است . برای توسعه دهندگان نرم افزار (Software Developers ) نمودار کلاس پرکاربردترین و مفیدترین نمودار است . نمودار کلاس ، سیستم نرم افزاری را با توجه به "کلاس" های طراحی شده برای انجام هر وظیفه و ارتباط بین آنها ، نمایش میدهد . دقت کنید که اینجا هم کلاس و ماهیت آن و ارتباط بین آنها مطرح است و هنوز هیچ اثری از "چگونگی" انجام وظایف مشاهده نمیشود )جزئیات موجود در نمودار کلاس بسیار زیاد است و یکی از اصلی ترین بخشهائی که در یادگیری UML حائز اهمیت است درک نحوه طراحی نمودارهای کلاس یا فهم یک نمودار کلاس و درک روابط بین کلاسهاست . هر کلاس با یک مستطیل نمایش داده میشود که به سه قسمت تقسیم شده است : نام کلاس - مشخصه های کلاس - توانائی های کلاس . نام کلاسهای مجرد ( abstract ) باید بصورت ایتالیک نوشته شود . ارتباط بین کلاسها به سه دسته تقسیم میشوند :