دریافت فایل ايده پديده شناسي يا بررسي اجمالي امهات هاي پديده شناسي

تحقيق متشکل از 24 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: :همبستگي ميان سخنراني هاي گوتينگن (ايده پديده شناسي و ديگر آثار هوسرل)هر چند كهايده پديده شناسي يا بررسي اجمالي امهات هاي پديده شناسي|31015896|daryanakhoda|تحقيق ايده پديده شناسي يا بررسي اجمالي امهات هاي پديده شناسي
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ايده پديده شناسي يا بررسي اجمالي امهات هاي پديده شناسي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقيق
متشکل از 24 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

:همبستگي ميان سخنراني هاي گوتينگن (ايده پديده شناسي و ديگر آثار هوسرل)هر چند كه بسياري از مطالب اساسي پديدارشناسي بطور مفصل در بخش دوم آمده است،‌در اينجا بيشتر به سخنراني هايي كه در سال 1907 در گوتينگن انجام شد تاكيد مي شود زيرا اين سخنراني ها كه بعدا تحت عنوان كتاب ايده پديده شناسي به چاپ رسيد رشته افكاري را بدست مي‌دهد كه در تمام آثار بعدي او بسط وتوسعه وگسترش يافتند. هرچند كه نوع آوري هاي او را نمي توان ناديده گرفت اما آنها هيچكدام به معني نقض آشكار يا ضمني اين سخنراني نمي باشد بلكه در گسترش و تعميق آنها است.موهانتي در كتاب توسعه انديشه هوسرل برخلاف اينگاردن تاكيد بر وحدت انديشه هاي هوسرل در دوره گوتينگن و دورهاي بعدي آن دارد.