دریافت فایل تحقیق تنبک زور خانه ای چیست؟

تحقیق با موضوع تنبک زور خانه ای چیست؟ ، در قالب ورد، در 17 صفحه، قابل ویرایش، تنبک زور خانه ای چیست؟ قلمرو فرهنگ مردم ، زورخانه مأمن اهل فتوت و مهرورزی و جوانمرتحقیق تنبک زور خانه ای چیست؟|39030341|daryanakhoda|تحقیق تنبک زور خانه ای چیست؟ ,تحقیق فلسفه گود زورخانه,دانلود آهنگ ضرب زورخانه ای شیر خدا,تاریخچه ورزش زورخانه ای,آهنگ زورخانه,اهنگ زورخانه ای یکی و دوتا,تحقیق در مورد ورزش باستانی,فواید ورزش زورخانه ای,زیباترین ضرب زورخانه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق تنبک زور خانه ای چیست؟ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق با موضوع تنبک زور خانه ای چیست؟،
در قالب ورد، در 17 صفحه، قابل ویرایش،
تنبک زور خانه ای چیست؟
قلمرو فرهنگ مردم ، زورخانه مأمن اهل فتوت و مهرورزی و جوانمردی است و موسیقی زورخانه نیز بر چنین بستری می تواند به بالندگی برسد.

چکیده:
همانطور که از عنوان این مقاله بر می آید ، محور اصلی این نوشته با هدف معرفی تنبک زورخانه خواهد بود. اما این ساز می تواند از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد. اول اینکه تنبک زورخانه را می توان به عنوان یک ساز کوبه ای و به صورت مقایسه ای با سازهای کوبه ای دیگر بررسی کرد و مثلا از نظر صدا دهی و شخصیت صوتی و کاربرد ، با تنبک معمولی مقایسه کرد . دوم اینکه تنبک زورخانه را در قالب محیطی که در آن به تکامل رسیده ، مورد بررسی قرار داد.اگر روی مورد اول و بازکاوی آن بپردازیم، محور نوشته ی ما حول سازهای کوبه ای به طور اعم و جایگاه تنبک زورخانه به طور اخص و دقت در ریتمهای زورخانه و مطالب مربوط به آن خواهد بود و اگر به مورد دوم توجه نشان دهیم ، ناگزیر به واکاوی فرهنگ زورخانه و شناخت بیشتر آن هستیم . نگارنده با توجه به اینکه هیچگاه از ورزشکاران زورخانه نبوده ام بر اساس اطلاعاتی که جمع آوری کرده ام ، در ابتدا تأملی به آداب و پیشینه ی فرهنگ زورخانه و آنگاه نگاهی کوتاه به ساختار و جلوه ی صوتی و ... را خالی از لطف نمی دانم.