دریافت فایل نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی

نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی هدف از این پایان نامه بررسی نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انوانهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی|42078487|daryanakhoda|انواع ابزارهای مشتقه مالی,پایان نامه قرارداد اختیار معامله,تعریف قرارداد اختیار معامله,قرارداد اختیار معامله چیست,مفهوم قرارداد اختیار معامله,نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله,مقایسه قراردادهای آتی با قرارداد اختیار معامله,مقایسه قراردادهای معاوضه با قرارداد اختیار معامله,
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی

هدف از این پایان نامه بررسی نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی  می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات73
حجم249/441 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

در پایان نامه به انطباق یا عدم انطباق قرارداد اختیار معامله با سایر نهادهای حقوقی موجود در کشور توجه کردیم و قرارداد اختیار معامله را با انواع قراردادهای آتی و معاوضه مورد مقایسه قرار دادیم و وجوه افتراق و اشتراک آن را نیزبیان کرده ایم.

به برخی از این نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله از دیدگاه حقوق تجارت و حقوق مدنی می نگریم و آن ها را مورد بحث قرار می دهیم هم چنین در این پایان نامه و در ادامه مبحث دوم سعی داریم قرارداد اختیار معامله را با انواع ابزارهای مشتقه مالی مقایسه کنیم و نتایج حاصل از آن را مورد توجه قرار دهیم

ما سعی داریم انواع گوناگون ابزارهای مشتقه مالی را در این تحقیق شناسایی کنیم و تفاوت آن را با قراردادهای اختیار معامله مورد نظر قرار دهیم چرا که از این نظر که همه گی جزو ابزارهای مشتقه هستند و در یک مجموعه قرار می گیرند با هم مشابه اند اما تفاوت های عمده ای نیز دارند که سبب شده به گروه های چهار گانه تقسیم شوند در هر حال در ادامه این پایان نامه به مقایسه این ابزارها با قرارداد اختیار معامله می پردازیم.


فهرست مطالب
نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی 1

مبحث اول: نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله 3

گفتار اول: نهادهای موجود در حقوق تجارت 4
بنداول: حق تقدم 4
بنددوم: اوراق قرضه قابل تبدیل 7
بند سوم: اوراق مشارکت 8
گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی 10
بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی 10
بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید 13
بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک 16
بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب 17


مبحث دوم: شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله 20

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و خصوصیات قرارداد های آتی 23
بند اول: تعریف 24
الف: تعریف لغوی 25
ب: تعریف اصطلاحی 26
بند دوم: اصطلاحات رایج در خصوص قراردادهای آتی 26
بند سوم: کاربرد قراردادهای آتی 27
گفتار دوم: تاریخچه و انواع قراردادهای آتی 28
بند اول: تاریخچه قراردادهای آتی در جهان 29
بند دوم: تاریخچه قراردادهای اتی در ایران 30
بند سوم: انواع قراردادهای آتی 31
الف: قرارداد آتی ارز 31
ب: قراردادهای آتی شاخص سهام 32
ج: قرارداد آتی سهام 33
د: قرارداد آتی نرخ بهره 34
گفتار سوم: ماهیت قراردادهای آتی و شاخص سهام 34
بند اول: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی خاص 35
الف: قراردادهای آتی مصداق بیع نسیه به نسیه 36
ب: قراردادهای آتی مصداق بیع العربون ( بیعانه) 37
ج: قرارداد آتی مصداق التزام برای معامله ای در آینده 37
بند دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی 38
الف: بیع نسیه به نسیه مصداق ماهیت قراردادهای آتی 38
ب: بیع العربون و قرارداد آتی 38
ج: تصحیح قرارداد آتی از راه عقد صلح 39
بند سوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی شاخص سهام 40
گفتار چهارم: مقایسه قرارداد های آتی و قرارداد اختیار معامله 41
بند اول: مقایسه قرارداد آتی خاص و آتی 41
بند دوم: مقایسه قراردادهای آتی و اختیار معامله 42


مبحث سوم: قراردادهای معاوضه و مقایسه آن با قراردادهای آتی 45

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و انواع قراردادهای معاوضه 46
بند اول: تعریف لغوی قرارداد معاوضه 47
بند دوم: تعریف اصطلاحی قرارداد معاوضه 47
بند سوم: تاریخچه پیدایش قراردادهای معاوضه 49
بند چهارم: کاربرد قراردادهای معاوضه 50
بند پنجم: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ و انواع آن 50
الف: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ 50
ب: انواع قرارداد های سوآپ 52
گفتار دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای سوآپ 56
بند اول: مقایسه تهاتر با سوآپ 57
بند دوم: مقایسه عقد معاوضه درحقوق مدنی با سوآپ در بورس 57
بند سوم: مقایسه جعاله با سوآپ 58
بند چهارم: مقایسه حق العمل کاری و سوآپ 58
گفتار سوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد آتی و اختیار معامله 60
بند اول: مقایسه قراردادهای سوآپ با قراردادهای آتی 60
بند دوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد اختیار معامله 61
فهرست منابع 63"