دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

مبانی نظری ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده هدف از این مبانی نظری بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین بهمبانی نظری ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده|42079389|daryanakhoda|رفتار باروری زوجین,برنامه های تنظیم خانواده,مبانی نظری رفتار باروری زوجین,نظریه های روانشناسی رفتار باروری زوجین,تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده,عوامل اجتماعی تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده,عوامل اقتصادی تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده,عوامل فرهنگی تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
/برنامه تنظیم خانواده/کتاب تنظیم خانواده/روش های تنظیم خانواده/کلاس تنظیم خانواده/تاریخچه تنظیم خانواده در ایران/کنترل جمعیت و تنظیم خانواده/انجمن تنظیم خانواده ایران/تحقیق در مورد تنظیم خانواده/دلایل فرزند آوری/تغییرات فرهنگی و افت باروری در ایران/نظریه تغییرات فرهنگی در ایران/مقاله تغییرات فرهنگی/عوامل تغییرات فرهنگی/تعریف تغییرات فرهنگی/
مبانی نظری ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

هدف از این مبانی نظری بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده مراجعه کنندگان به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات73
حجم220/915 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

اهمیت و ضرورت مبحث مشارکت و تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده بر حسب نقش های مهم و حائز اهمیتی که دارند همیشه مورد توجه قرار گرفته است و بر همین اساس می توان گفت که توفیق برنامه های تنظیم خانواده مستقیما در گرو نگرش و عملکرد زوجین در این خصوص قرار دارد. تحقیق حاضر درصدد بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده در شهرستان آران و بیدگل می باشد.

در این بخش از برخی نظریه های مرتبط با تنظیم خانواده که بیشتر در قالب های اقتصادی و اجتماعی مطرح شده و متغیرهای مربوط را در خود جای داده اند، سود خواهیم برد. دیدگاه هایی که در مورد تنظیم خانواده وجود دارد عمدتا دیدگاه هایی نیستند که مستقیما مربوط به این حوزه تحقیق باشد. بیشتر بررسی ها و تحقیقات انجام شده نیز صرفا توصیفی بوده و توسط افرادی غیر از جمعیت شناسان انجام شده و مسائل نظری را لحاظ نکرده اند.در تحقیق حاضر به لحاظ این که پدیده های جمعیتی در ارتباط با دیگر اجزای نظام اجتماعی است، از نظریات جامعه شناسی بیشتر استفاده می شود. در قسمت دوم به بررسی چند کار تحقیقی که در ارتباط با برنامه های تنظیم خانواده انجام گرفته پرداخته می شود. در ابتدا تحقیقات داخلی و سپس تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1- 4- اهداف تحقیق 6
1- 4- 1- اهداف کلی 7
1- 4- 2- اهداف جزئی 7


فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق
2- 1- مقدمه 9

3- 2- مروری بر نظریات موجود 21
3- 2- 1- نظریه دیویس و بلیک 21
3- 2- 2- نظریه منابع 23
3- 2- 3- دیدگاه عرضه و تقاضا 24
3- 2- 4- نظریه جریان ثروت بین نسلی 24
3- 2- 5- نظریه افزایش جمعیت 26
3- 2- 6- نظریه مخالفان افزایش جمعیت 26
3- 2- 7- نظریه حد مطلوب جمعیت 27
3- 2- 8- تئوری تغییرات و واکنش های جمعیتی 27
3- 2- 9- نظریه مبادله 28
3- 3- چارچوب نظری مورد استفاده 29
3- 3- 1- تئوری اقتصادی 29
3- 3- 2- نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز 31
3- 4- مدل مفهومی و تجربی تحقیق 34
3- 5- فرضیه های تحقیق
2- 2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی
2- 2- 1- مطالعات داخلی
2- 2- 2- مطالعات خارجی

منابع


"