دریافت فایل برنامه کاربردی عملی مهارت های روابط صمیمانه زوجین (P. A. I. R. S)

برنامه کاربردی عملی مهارت های روابط صمیمانه زوجین (P. A. I. R. S) هدف از این تحقیق برنامه کاربردی عملی مهارت های روابط صمیمانه زوجین (P. A. I. R. S) می باشد. مشبرنامه کاربردی عملی مهارت های روابط صمیمانه زوجین (P. A. I. R. S)|42084497|daryanakhoda|مهارت های روابط صمیمانه زوجین,برنامه پیشگیری از نارضایتی زوجین,رویکرد مداخله ای روابط زوجین,رویکردها و برنامه غنی سازی ازدواج,رویکردهای پیشگیرانه روابط زوجین,اهداف برنامه های پیشگیری از روابط زوجین,سطوح برنامه های پیشگیری از روابط زوجین
مشخصات فایل مورد نظر در مورد برنامه کاربردی عملی مهارت های روابط صمیمانه زوجین (P. A. I. R. S) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

برنامه کاربردی عملی مهارت های روابط صمیمانه زوجین (P. A. I. R. S)

هدف از این تحقیق برنامه کاربردی عملی مهارت های روابط صمیمانه زوجین (P. A. I. R. S) می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات37
حجم417/751 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق برنامه کاربردی عملی مهارت های روابط صمیمانه زوجین (P. A. I. R. S) می باشد.

برنامه کاربردی عملی مهارت های روابط صمیمانه زوجین (P. A. I. R. S)
در شكل گيري برنامه(P. A. I. R. S) اولين پيشرو ويرجينيا ستير بود. همچنين دانيل كاسريل تاثير زيادي بر رشد اين برنامه داشت. او كه يك روانپزشك روان تحليلي بود، که يك درمان گروهي را براي سازماندهي مجدد نگرش ها، هيجانات و رفتارهاي شخصي طراحي كرد. طبق نظر كاسريل(1973) شخص بر اساس شرطي شدن اوليه تصميم مي گيرد و جستجوي لذت و اجتناب از درد را در برخورد با نيازهاي زيست شناختي دارد. كاسريل عقيده داشت پيوند (توانايي نزديك بودن جسماني و باز بودن هيجاني) به عنوان يك نياز زيست شناختي اساسي وقتي كه تامين نشود، به يك عامل عمده تعيين كننده در كاركرد بد روانشناختي تبديل ميشود و بر رشد صميميت بعدي در روابط تاثير مي گذارد. از ديدگاه كاسريل ، تاثير اين برنامه با استفاده از فنون و بيان هيجاني ، اين است كه نگرش ها و هيجانات سركوب شده تخليه شوند و تجارب هيجاني اصلاح گردهد. همچنين اين برنامه از كارهاي جورج باخ (1968)تاثير پذيرفته است. او مفهوم «خوب جنگيدن براي تغيير » را مطرح كرد كه بر گامهايي اشاره دارد كه در حل تعارض مي توانند اثرات مخرب يا سازنده داشته باشند. در سال هاي اخير دورانا در اين زمينه كارهاي زيادي انجام داده است(فقيرپور، 1383).


اهداف برنامه
برنامه (PAIRS) داراي اهداف مشخص و روشني است كه در اينجا به آنها اشاره مي شود.
اهداف كلي
1- شناختن و پرورش دادن خود و همسرتان بگونه اي كه شما مي توانيد تفاوتهيتان را تشخيص داده و بپذيريد و به جاي اينكه اين تفاوت ها را به عنوان تهديد يا حمله تلقي كنيد، ازآنها لذت ببريد.
2- يادگيري اينكه چگونه از همسرتان لذت ببريد و رابطه تان را به عنوان يك منشا مداوم براي لذت دو سويه حفظ كنيد.
اهداف ارتباطي
3- تشخيص مشكل ارتباطي تان با همسر وبرقراري ارتباط مناسب جهت حل مسئله
4- اجتناب از ذهن خواني كه به فهم نادرست همسرتان منجر نشود. قبل از اينكه پيش فرض هايتان را عمل كنيد،آنها را بررسي كنيد و از همسرتان انتظار نداشته باشيد چيزي را كه گفته نشده است، بداند.
5- ياد گرفتن اينكه چگونه هر يك از زوج ها مطمئن شوند كه ديگري به حرفهايش گوش مي دهد. استفاده از فرايند گوش كردن همدلانه و توافق درباره معني.
6- برقراري ارتباط همراه با احساسات(مثل خشم) بدون اينكه عشق آسيب ببيند، از طريق يادگيري پذيرفتن و بيان آن احساسات به طور راحت، مستقيم و غير مخرب.
7- تشخيص دادن و رويارويي با امور پنهان، همچون تظاهرات غيرمستقيم خشم،يا همسري كه از دعوا ترس بيمارگونه يا پرخاشگري توام با خصومت دارد.
8- يادگيري اينكه چگونه جوترس، خشم يا دردشديد را قبل از حل مشكلات يا تعارضات روشن كنيم.
9- مبارزه به طريقي كه شما واقعاً مشكلات فعلي همچون مسائل مربوط به جنس، پول، فرزندان، زمان مسئل حقوقي، همسر قبلي و خانه، كارهاي منزل، وفاداري و حسادت را حل كن


فهرست مطالب

2-3- رويكردها و برنامههاي پيشگيري
2-3-1- مدل مربوط به انجمن غني سازي ازدواج (A. C. M. E) 3
2-3-1-1- ويژگي ها 5
2-3-1-2- ساختار برنامه 6
2-3-1-3- اهداف 6
2-3-1-4- مهارت ها 6
2-3-2- رويكرد ارتباط زوج (C. C) 7
2-3-2-1- كيفيت برنامه ارتباط زوج 7
2-3-2-2- اهداف برنامه 8
2-3-3- برنامه كاربردي عملي مهارت هاي مربوط به رابطه صميمانه(P. A. I. R. S) 12
2-3-3-1- اهداف برنامه 13
2-3-3-2- چهارچوب عملي 15
2-3-4- برنامه پيشگيري و تقويت رابطه (P. R. E. P) 16
2-3-5- مدل رفتاري - ارتباطي 20
2-3-5-1- جنبه هاي پيشگيري مدل رفتاري- ارتباطي 22
2-5- پيشينه پژوهش 24
2-5-1- پيشينه پژوهش در ايران 24
2-5-2- پيشينه پژوهش در خارج از کشور 26
منابع و مآخذ: 32


"