دریافت فایل ارتباط موثر در روابط زوجین وبررسی سایر مهارت های لازم

ارتباط موثر در روابط زوجین وبررسی سایر مهارت های لازم هدف از این پایان نامه ارتباط موثر در روابط زوجین وبررسی سایر مهارت های لازم می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحارتباط موثر در روابط زوجین وبررسی سایر مهارت های لازم|42084835|daryanakhoda|ابعاد مهارت های زندگی,دسته بندی مهارت های زندگی,پایان نامه مهارت های زندگی زناشویی,اهمیت مهارت حل مسئله در زندگی زناشویی,اهمیت حل مسئله در زندگی زناشویی,اهمیت کنترل خشم و استرس در روابط زوجین,عوامل موثر در حل مسئله اجتماعی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ارتباط موثر در روابط زوجین وبررسی سایر مهارت های لازم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ارتباط موثر در روابط زوجین وبررسی سایر مهارت های لازم

هدف از این پایان نامه ارتباط موثر در روابط زوجین وبررسی سایر مهارت های لازم می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات56
حجم97/108 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه ارتباط موثر در روابط زوجین وبررسی سایر مهارت های لازم می باشد.

ارتباط از مؤلفه هاي اصلي زندگي اجتماعي است. مهارت برقراي ارتباط مؤثر يكي از مهمترين پيش بيني كننده هاي سلامت روابط بين فردي است .


اهميت ارتباط مؤثر در روابط زوجين

روابط زناشويي مي تواند دستمايه شادي و در غير اين صورت منبع بزرگ رنج و تالم باشد. كسانيكه در روابط صميمانه خود موفق مي شوند با مهارتهاي ميان فردي مانند گوش دادن، ارتباط روشن ،‌مذاكره، برخورد مناسب با خشم و ... آشنايي دارند. ارتباط معيوب يكي از علل عمده از هم پاشيدگي ازدواج هاست. ازدواج، بدون ارتباط اثر بخش نمي تواند شكوفا باشد. زندگي اغلب زوجهايي كه اميدوارند ازدواجي بارور داشته باشند به دليل فقدان مهارتهاي ارتباطي لازم به يك رابطه موازي بدون صميميت مي انجامد (بولتون،1995.ترجمه .سهرابی،1385 )‌.


عناصر اصلي ارتباط
ارتباط متضمن دو عنصر اصلي است، اين دو عنصر عبارتند از: عناصر كلامي و عناصر غير كلامي
عناصر كلامي ارتباط شامل آن وجهي از ارتباط هستند كه اختصاصاً به محتواي كلامي و فرآيند بيان كلامي مربوط مي شود و زماني كه نگرشها، افكار و احساسات توسط كلمات گفته و يا نوشته مي شوند از ارتباط كلامي استفاده شده است و ارتباط غيركلامي شامل انتقال افكار،نگرشها و احساسات بدون استفادهااز كلمات است.


فهرست مطالب
ابعاد و دسته بندي مهارتهاي زندگي

2-16 مهارت همدلي
2-17 اهميت همدلي در روابط زوجين
2-18 اجزاء همدلي
2-19 راه هاي رسيدن به همدلي

2-20 مهارت برقراري ارتباط مؤثر
2-20-1 اهميت ارتباط مؤثر در روابط زوجين
2-20-2 عناصر اصلي ارتباط

2-21 مهارت مديريت خشم
2-22 اهميت كنترل خشم در روابط زوجين
2-23 شيوه هاي مديريت خشم
2-24 مهارت رفتار جرات مندانه
2-25 اهمیت رفتار جرات مندانه
2-26 مهارت مدیریت استرس
2-27 انواع مقابله با استرس
2-28 راهبرد های مقابله با استرس
2-29 مهارت تفکر خلاق
2-30 اهمیت خلاقیت در زندگی زناشویی
2-31 مهارت حل مساله
2-32 عوامل تاثير گذار در حل مساله اجتماعي
2-32-1 عوامل ژنتيكي
2-32-2 ويژگي هاي شخصيتي
2-32-3 عاطفه
2-32-4 خوش بيني – بدبيني
2-32-5 اميد
2-32-6 كمال گرايي
2-33 عوامل مؤثر موقعيتي و بافتي در حل مساله اجتماعي
2-34 انواع مسائل
2-35 ويژگي هاي افراد فاقد توان حل مساله و تصميم گيري و اهميت مهارت حل مساله در روابط زوجين


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"