دریافت فایل مهارت های زندگی و کنترل خشم و استرس در روابط زوجین

مهارت های زندگی و کنترل خشم و استرس در روابط زوجین هدف از این پایان نامه مهارت های زندگی و کنترل خشم و استرس در روابط زوجین می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات 55 مهارت های زندگی و کنترل خشم و استرس در روابط زوجین|42084836|daryanakhoda|ابعاد مهارت های زندگی,دسته بندی مهارت های زندگی,پایان نامه مهارت های زندگی زناشویی,اهمیت مهارت حل مسئله در زندگی زناشویی,اهمیت حل مسئله در زندگی زناشویی,اهمیت کنترل خشم و استرس در روابط زوجین,عوامل موثر در حل مسئله اجتماعی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مهارت های زندگی و کنترل خشم و استرس در روابط زوجین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مهارت های زندگی و کنترل خشم و استرس در روابط زوجین

هدف از این پایان نامه مهارت های زندگی و کنترل خشم و استرس در روابط زوجین می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات55
حجم97/97 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه مهارت های زندگی و کنترل خشم و استرس در روابط زوجین می باشد.

هيجانات و عواطف در تمام تصميم گيري ها و رفتارها نقش دارند. چهار نوع هيجان اصلي وجود دارد:
ترس، غم، شادي و خشم. احساسات ديگر تركيبي از اين چهار نوع هستند. خشم يك حالت هيجاني ذهني است و با وجود تضاد شناختي و برانگيختگي رواني مشخص مي شود و هيجاني بهنجار با جنبه هاي انطباقي بسيار است. با وجود اين وقتي كه تكرار، شدت و مدت آن افزونتر از جنبه هاي انطباقي باشد، ناكارآمد مي گردد.(بوالهری ،1385).

اهميت كنترل خشم در روابط زوجين

زندگي زناشويي براي افراد پرخاشگر مساله برانگيز است. اگر حتي يكي از زوجين پرخاشگر باشد برخورد بين آنها تندتر از زوجهايي است كه ميزان پرخاشگري آنها پايين است و اين افراد عموماً در زندگي خانوادگي خود ناموفق هستند و درگيري هاي بسيار تجربه مي كنند. مهارت مديريت خشم يك مداخله رفتاري-شناختي است كه بر خشم به عنوان نيروي نشأت گرفته به دنبال خشونت تمركز مي كند (گاندولف ، 2006). نكته بسيار مهم در كنترل خشم اين است كه در صورت ايجاد خشم بتوان آن را تشخيص داده و از شدت پيدا كردن آن جلوگيري كرد. با آموزش اين مهارت مي توان كنترل خشم را به دست گرفته و از مشكلات بعدي جلوگيري نمود(بوالهری ،1385).

شيوه هاي مديريت خشم

كنترل و مديريت خشم به اين معني نيست كه فرد اصلاً خشم خود را نشان ندهد، بلكه كنترل خشم شامل ابراز خشم به شيوه اي سازگارانه است (گرستن ، 2006 ). چندين راه عملي براي مديريت خشم وجود دارد كه عبارتند از :
– ايجاد تغيير در محيط: گاهي فرد در محيطي قرار مي گيرد كه در آنجا عواملي وجود دارد كه آستانه تحريك فرد را در مقابل خشم پايين آورده يا حتي باعث عصبانيت وي مي شود. حذف اين عوامل در صورت امكان، يا حتي ترك محيط مي تواند باعث كاهش ميزان خشم فرد شود .
– ترك موقعيت: در شرايطي كه احتمال مي رود ادامه حضور فرد در محيط باعث درگيري شود،مي توان محيط را ترك كرد .
– آرام سازي: آرام سازي روش مناسبي براي كاهش خشم مي باشد. تمرين يوگا ،‌تمركز ذهن و نظاير آن نيز مي تواند مفيد باشد .
– حل مشكل: گاهي علت خشم فرد ظلم يا تهديد واقعي است و خشم واكنش طبيعي نسبت به آن مي باشد. در چنين مواقعي بهتر است فرد در كنار كنترل خشم خود راه حل مناسبي نيز براي مشكل خود بيابد. مهارت حل مساله، يافتن بهترين راه حل براي چنين مشكل هايي را به فرد مي آموزد .
– مقابله با افكار منفي: تفسير فرد از موقعيت و آنچه كه خود مي گويد مي تواند باعث خشم يا آرامش فرد شود. بنابراين هنگام خشم فرد بايد به افكار خود توجه كند.
– ابراز خشم به شيوه اي سازگارانه: ابراز خشم به اين شيوه همان داشتن رفتارجرأت مندانه است. رفتار جرأت مندانه رفتاري است كه فرد به وسيله آن مي تواند بدون انجام رفتارهاي پرخاشگرانه، به ديگران نشان دهد كه از آنها رنجيده يا عصباني شده است(گرستن ، 2006. بوالهری،1385).


فهرست مطالب
ابعاد و دسته بندي مهارتهاي زندگي

2-16 مهارت همدلي
2-17 اهميت همدلي در روابط زوجين
2-18 اجزاء همدلي
2-19 راه هاي رسيدن به همدلي

2-20 مهارت برقراري ارتباط مؤثر
2-20-1 اهميت ارتباط مؤثر در روابط زوجين
2-20-2 عناصر اصلي ارتباط

2-21 مهارت مديريت خشم
2-22 اهميت كنترل خشم در روابط زوجين
2-23 شيوه هاي مديريت خشم
2-24 مهارت رفتار جرات مندانه
2-25 اهمیت رفتار جرات مندانه
2-26 مهارت مدیریت استرس
2-27 انواع مقابله با استرس
2-28 راهبرد های مقابله با استرس
2-29 مهارت تفکر خلاق
2-30 اهمیت خلاقیت در زندگی زناشویی
2-31 مهارت حل مساله
2-32 عوامل تاثير گذار در حل مساله اجتماعي
2-32-1 عوامل ژنتيكي
2-32-2 ويژگي هاي شخصيتي
2-32-3 عاطفه
2-32-4 خوش بيني – بدبيني
2-32-5 اميد
2-32-6 كمال گرايي
2-33 عوامل مؤثر موقعيتي و بافتي در حل مساله اجتماعي
2-34 انواع مسائل
2-35 ويژگي هاي افراد فاقد توان حل مساله و تصميم گيري و اهميت مهارت حل مساله در روابط زوجين


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"